nằm mơ thấy cá chép mơ thấy phóng sinh cá

nằm mơ thấy cá chép mơ thấy phóng sinh cá

mơ thấy cá trên cạn

mơ thấy cá màu đen

mơ thấy cá lóc

mơ thấy người khác bắt cá

mơ thấy cá trên cạn

nằm mơ thấy cá biết bay

nằm mơ thấy cá chép

mơ thấy phóng sinh
Mơ thấy cá là điều quen thuộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết giấc mơ về cá có ý nghĩa đặc biệt liên quan đến tài lộc.